Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 marca 2006

Marzec 2006 r.


 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. - podpisana 6 marca 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie - podpisana 6 marca 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. - podpisana 6 marca 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. - podpisana 6 marca 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenie w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. - podpisana 6 marca 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana 9 marca 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych - podpisana 17 marca 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 marca 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - podpisana 20 marca 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe - podpisana 20 marca 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - podpisana 20 marca 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych - podpisana 20 marca 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podpisana 28 marca 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych - podpisana 31 marca 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów - podpisana 31 marca 2006 r.
 16. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - podpisana 31 marca 2006 r.
 17. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym - podpisana 31 marca 2006 r.

 

Poleć znajomemu