Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 31 stycznia 2006

Styczeń 2006 r.

 

  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej - podpisana 12 stycznia 2006 r.
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - podpisana 12 stycznia 2006 r.
  3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym - podpisana 12 stycznia 2006 r.
  4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw - podpisana 12 stycznia 2006 r.
  5. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjnej oraz ustawy - Kodeks postepowania cywilnego - podpisana 13 stycznia 2006 r.
  6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych - podpisana 16 stycznia 2006 r.
  7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego - podpisana 18 stycznia 2006 r.
  8. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 18 stycznia 2006 r.
  9. Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - podpisana 30 stycznia 2006 r.

 

Poleć znajomemu