Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 listopada 2009

Listopad 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego - podpisana 5 listopada 2009 r.;
 2. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana 5 listopada 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – podpisana 13 listopada 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o Policji – podpisana 13 listopada 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. – podpisana 19 listopada 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 19 listopada 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – podpisana 19 listopada 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 19 listopada 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – podpisana 19 listopada 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. – podpisana 19 listopada 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - podpisana 20 listopada 2009 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 12. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 13. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 14. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 15. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 16. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 17. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 18. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 19. Ustawa z  dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podpisana 26 listopada 2009 r.;
 20. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych – podpisana 26 listopada 2009 r. 
Poleć znajomemu