Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 stycznia 2010

Styczeń 2010 r.

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. - podpisana 4 stycznia 2010 roku.
 7. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej - podpisana 5 stycznia 2010 r.
 8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 8 stycznia 2010 r.
 9. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - podpisana 20 stycznia 2010r.
 10. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
  dotyczących pomocy publicznej - podpisana 20 stycznia 2010r.
 11. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o
  zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 20 stycznia 2010r.
 12. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
  w razie niewypłacalności pracodawcy - podpisana 20 stycznia 2010r.
 13. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności
  i żywienia oraz niektórych innych ustaw- podpisana 20 stycznia 2010r.
 14. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych - podpisana 26 stycznia 2010r.
 15. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - podpisana 28 stycznia 2010r.
 16. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.  - podpisana 28 stycznia 2010r.
 17. Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r - podpisana 29 stycznia 2010r.

 

Poleć znajomemu