Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 marca 2010

Marzec 2010 r.

 1. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – podpisana dnia 1 marca 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – podpisana dnia 1 marca 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. – podpisana dnia 1 marca 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podpisana dnia 4 marca 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych – podpisana dnia 4 marca 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. – podpisana dnia 4 marca 2010 roku;
 7. Ustawa z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 4 marca 2010 roku.
 8. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji– podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 9. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska – podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 10. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 11. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 12. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 13. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych – podpisana dnia 5 marca 2010 roku;
 14. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – podpisana dnia 9 marca 2010 roku;
 15. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty – podpisana dnia 9 marca 2010 roku;
 16. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podpisana dnia 11 marca 2010 roku;
 17. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne – podpisana dnia 11 marca 2010 roku. 
 18. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego – podpisana 23 marca 2010 roku.
 19. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych
  wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – podpisana 23 marca 2010 roku.
 20. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podpisana 23 marca 2010 roku.
 21. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. – podpisana 23 marca 2010 roku.
 22. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podpisana 25 marca 2010 roku.
   

 

Poleć znajomemu