Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 kwietnia 2010

Kwiecień 2010

 1. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.  podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 7. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 8. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 9. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 10. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 11. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej - podpisana 1 kwietnia 2010 roku.
 12. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 6 kwietnia 2010 roku.
   

 

Poleć znajomemu