Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 grudnia 2008

Grudzień 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - podpisana 8 grudnia 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 9 grudnia 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 24 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 9 grudnia 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 9 grudnia 2008 r.
 14. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - podpisana 9 grudnia 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych - podpisana 15 grudnia 2008 r.
 16. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe - podpisana 15 grudnia 2008 r.
 17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - podpisana 15 grudnia 2008 r.
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 15 grudnia 2008 r.
 19. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - podpisana dnia 15 grudnia 2008 r.
 20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana dnia 15 grudnia 2008 r.
 21. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana dnia 15 grudnia 2008 r.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana dnia 15 grudnia 2008 r.
 23. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 22 grudnia 2008 r.
 24. Ustawa z dnia 5 grudnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - podpisana dnia 22 grudnia 2008 r.
 25. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 26. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 28. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 29. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 30. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 31. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 32. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 33. Ustawa z dnia 19 grudnia o emeryturach pomostowych - podpisana dnia 23 grudnia 2008 r.
 34. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - podpisana dnia 24 grudnia 2008 r.
 35. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - podpisana dnia 24 grudnia 2008 r.
Poleć znajomemu