Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 13 czerwca 2006

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

13 czerwca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmierza do włączenia organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w proces doskonalenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości stanowi istotną gwarancję praw obywateli w demokratycznym państwie prawnym.
Proponowane zmiany organizacyjne zmierzają do usprawnienia funkcjonowania Rady oraz zwiększenia w składzie Rady reprezentatywności środowiska orzekających sędziów.

Poleć znajomemu