Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 13 czerwca 2006

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

13 czerwca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma na celu dostosowanie sposobu i zakresu realizacji zadań Inspekcji do nowych potrzeb, spowodowanych rozwojem i zróżnicowaniem form prawno-organizacyjnych pracodawców, wzrostem konkurencyjności firm, a także pogłębiającą się niestabilnością rynku pracy.
Dotychczasowe zadania PIP zostaną poszerzone o kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają na celu zapewnienie poprawy skuteczności działań na rzecz ochrony praw pracowników, zapobieganie zjawisku nielegalnego zatrudniania. Przewidują również zaostrzenie sankcji wobec pracodawców za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.
Podwyższona zostanie górna granica grzywny do 2000 zł, a do 5000 zł w stosunku do pracodawcy ukaranego, co najmniej dwukrotnie za takie wykroczenie w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania.

Poleć znajomemu