Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 czerwca 2006

Projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych.

9 czerwca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych.

 

Prezydent proponuje utworzenie funduszu celowego, z którego przekazywana będzie pomoc osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Ze środków Funduszu udzielane będą świadczenia pieniężne o charakterze okresowym (do 12 miesięcy) oraz stypendia, a także świadczenia medyczne i rzeczowe, w szczególności w sytuacji, gdy niezbędna pomoc nie będzie mogła być przyznana na podstawie innych przepisów.

Poleć znajomemu