Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 czerwca 2006

Projekt ustawy o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

9 czerwca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Celem wniesienia projektu jest powołanie instytucji inicjującej i wspomagającej koordynację działań wspierających przeobrażenia demokratyczne i rozwojowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja systemu politycznego i gospodarczego w Polsce była wspierana przez państwa demokratyczne. Korzystanie z zewnętrznego wsparcia oraz z doświadczeń innych społeczeństw bez wątpienia miało pozytywny wpływ na przebieg przeobrażeń ustrojowych i tym samym zrodziły zobowiązanie Niepodległego Państwa Polskiego do udzielania pomocy innym, zwłaszcza tym, którzy podejmują trud tworzenia oraz umacniania struktur demokratycznych niezbędnych dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego.

Poleć znajomemu