Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 czerwca 2006

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

9 czerwca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

 

Prezydent proponuje ustanowienie nowego orderu wojskowego o nazwie Order Krzyża Wojskowego w trzech klasach: Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski i Krzyż Kawalerski. Przewiduje się, iż Order Krzyża Wojskowego będzie nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk wojskowych, a szczególnie żołnierzy Sił Zbrojnych RP, uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Poleć znajomemu