Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 marca 2006

Projekt ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego.

13 marca 2006 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego.

Poleć znajomemu