Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Odpowiedź Prezydenta RP na list otwarty czytelników

Serdecznie dziękuję za list przekazany w imieniu Czytelników Głosu Koszalińskiego/Głosu Słupskiego. Cieszę się z zaufania mieszkańców regionu – ten list jest tego dowodem. Przez trzy lata byłem prezydentem Warszawy, stąd zdaję sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się lokalne społeczności.

Mieszkańcy Koszalina i Słupska mają rację, że wiele z zasygnalizowanych problemów zależy od aktywności Sejmu i rządu. Tym niemniej ogromna jest tu rola lokalnych władz samorządowych – np. w zakresie starań o budowę portu lotniczego czy pomocy dla matek samotnie wychowujących dzieci. Pozwolę sobie zauważyć, że decyzje w sprawie niektórych spraw już zapadły: rząd przygotował i skierował do Sejmu projekt ustawy w sprawie dożywania dzieci. Podczas kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślałem, że walka z niedożywieniem wśród dzieci, największą hańbą III Rzeczypospolitej, powinna być dla nowego rządu jednym z priorytetów.

Czytelnicy Głosu poruszają ważne kwestie z zakresu polityki inwestycyjnej. Budowa nowych dróg czy nowych portów lotniczych to istotnie sprawy ważne nie tylko w skali regionu, ale całego kraju. Jestem gotów pomagać rządowi przy kształtowaniu takich rozwiązań prawnych, które pozwolą na zwiększenie tempa inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Projekt utworzenia nowego województwa był kilka miesięcy temu rozpatrywany przez Sejm. Jestem sceptyczny co do poglądu, że mnożenie województw jest receptą na poprawę sytuacji w poszczególnych regionach naszego kraju. Myślę, że poprawę sytuacji socjalnej w Koszalinie, Słupsku i okolicznych powiatach można osiągnąć bez sięgania po tego rodzaju środki. 

Korzystając z okazji, serdecznie pozdrawiam mieszkańców regionu.

Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu