Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Do jakiej Polski przyjeżdża Benedykt XVI?

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Ojczyzny mógł obserwować, jak Polska zmienia się w drodze ku wolności, jak umacnia się opór przeciw komunistycznej władzy. Jego pielgrzymki były dla Polaków wielkim duchowym wzmocnieniem, podtrzymywały na duchu w najtrudniejszych chwilach walki o suwerenną ojczyznę. Dziś, w demokratycznej Polsce, niezmiennie aktualne są Jego pamiętne słowa, wypowiedziane w 1987 r. podczas homilii na gdańskiej Zaspie: „Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu”. Podczas swoich ostatnich pielgrzymek Papież-Polak niósł równie ważne przesłanie – przypominał o odpowiedzialności każdego z nas za wolność, do odzyskania której tak bardzo się przyczynił.

Szybko przekonaliśmy się, że jest to trudna odpowiedzialność, że nie tak łatwo nieść solidarnie jej brzemię. Kiedyś łączył Polaków sprzeciw wobec komunizmu, teraz dzielą ich inne wizje przyszłości Polski – to rzecz naturalna w demokracji. Polska należy dziś do Unii Europejskiej i chce aktywnie wpływać na jej kształt, pamiętając o papieskim przesłaniu, iż podstawowym warunkiem właściwego wykorzystania wolności jest respektowanie nierozerwalnej więzi między nią a prawdą. 

Nie ma postaci, które miały tak wielki duchowy wpływ na postawy moralne i wybory Polaków w końcu minionego stulecia, jak Jan Paweł II. I do takiej właśnie Polski – kraju, który pamięta i docenia papieskie przesłanie – przybędzie Ojciec Święty Benedykt XVI.

Poleć znajomemu