Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wrażenia Prezydenta RP po rozmowie z Ojcem Świętym

Osobiste spotkanie z Ojcem Świętym jest zawsze głębokim przeżyciem dla rozmówcy – niezależnie od tego, czy jest zwykłym obywatelem, czy też głową państwa. Podczas obecnej pielgrzymki Benedykta XVI – pierwszej Jego pielgrzymki do Polski – miałem okazję rozmawiać z Nim przez kwadrans. Mówiliśmy przede wszystkim o polskim katolicyzmie, o sprawach wiary we współczesnej Polsce. Przekazałem papieżowi osobistą opinię o religijności Polaków, która moim zdaniem ma się dobrze.
To było moje drugie spotkanie – jako Prezydenta Rzeczypospolitej – z Ojcem Świętym. Pragnę przypomnieć, że z pierwszą zagraniczną podróżą udałem się właśnie do Watykanu. Taki kierunek pierwszej wizyty nowego Prezydenta jest już w Polsce tradycją. Pamiętam doskonale, że podczas pierwszego spotkania Benedykt XVI uczynił na mnie wrażenie człowieka wielkiej skromności, uważnie wsłuchującego się w słowa rozmówcy. Podobnie było i tym razem.
Ojciec Święty otrzymał ode mnie w podarunku bursztynowy różaniec, album o Powstaniu Warszawskim i kopię włóczni świętego Maurycego. Ten ostatni dar ma szczególny wymiar. Replikę włóczni, którą, wedle legendy, rzymski żołnierz przebił bok Chrystusa na krzyżu, podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku cesarz Otton podarował Bolesławowi Chrobremu. Trudno o lepszy symbol pokojowego współistnienia między narodami o tak trudnej, naznaczonej konfliktami historii, jak narody polski i niemiecki.
Od Ojca Świętego otrzymałem obraz Matki Bożej – kopię mozaiki z Pałacu Papieskiego.
Poleć znajomemu