Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Szanowni Państwo,

„Polish Market” jest jednym z niewielu pism, promujących wśród cudzoziemców Polskę jako miejsce przyjazne zagranicznym inwestorom, jako kraj o niezwykle bogatym dziedzictwie kulturalnym, naukowym i historycznym.

Kiedy dziesięć lat temu ukazywał się pierwszy numer Państwa czasopisma, Polska nie była jeszcze członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego ani Unii Europejskiej. Dziś jest aktywnym i ważnym podmiotem obu tych organizacji. Przynależność Rzeczypospolitej Polskiej do NATO i Unii stała się symbolicznym, definitywnym zamknięciem epoki komunizmu, kiedy to nasz kraj, wbrew tysiącletnim związkom z kulturą i dziedzictwem Zachodniej Europy, znalazł się po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”.

Polska jest państwem o wielkim potencjale gospodarczym. Liczni przedsiębiorcy z Unii Europejskiej i spoza niej dostrzegają możliwości, jakie niesie ze sobą inwestowanie nad Wisłą. Przyjazna inwestorom – i rodzimym, i zagranicznym – polityka gospodarcza jest dla obecnych władz jednym z priorytetów. Budowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie, zachęcanie do inwestycji jest obowiązkiem państwa, ale stanowi także wielkie wyzwanie dla podmiotów i instytucji pozarządowych, w tym dla mediów. „Polish Market” to trudne wyzwanie podjął i dobrze się z niego wywiązuje.
Korzystając z okazji, pragnę przekazać całemu zespołowi redakcyjnemu najserdeczniejsze gratulacje z okazji dziesięciolecia istnienia pisma, a także życzenia sukcesów w pracy dziennikarskiej.

Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Poleć znajomemu