Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prezydent RP o gotowości USA przyłączenia się do rozmów UE z Iranem


Jestem zadowolony z zadeklarowanej wczoraj przez Stany Zjednoczone gotowości włączenia się w bezpośrednie rozmowy prowadzone przez Unię Europejską z Teheranem na temat irańskiego programu nuklearnego. Takie stanowisko może przyczynić się do przełomu w próbach rozwiązania tej kwestii w drodze negocjacji. Daje Iranowi możliwość potwierdzenia wiarygodności składanych deklaracji co do pokojowego charakteru programu nuklearnego. Co ważne, stwarza także szansę na odblokowanie, po wieloletniej przerwie, bezpośrednich kontaktów irańsko-amerykańskich.

Mam nadzieję, że Iran spełni warunki określone w oświadczeniu Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 29 marca br. oraz we wcześniejszych raportach i rezolucjach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Cały świat, w tym i Polska, oczekuje od rządu w Teheranie życzliwego przeanalizowania amerykańskiej propozycji i podjęcia dialogu.
Chciałbym podkreślić, że Polska wraz z innymi państwami Unii Europejskiej i ze Stanami Zjednoczonymi nadal będzie aktywnie uczestniczyć w inicjatywach, które służą stabilizacji i umocnieniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz przyczyniają się do rozwiązywania istniejących tam problemów.
Poleć znajomemu