Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prezydent RP o działalności i zadaniach Trybunału Konstytucyjnego

W związku z dwudziestoleciem działalności Trybunału Konstytucyjnego pragnę podkreślić, iż doceniam rolę i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika porządku konstytucyjnego i jednego z podstawowych gwarantów praworządności w Państwie.

Trybunał Konstytucyjny jest instytucją niezbędną w demokratycznym państwie prawa, w którym nadrzędną rolę spełnia Konstytucja. Niezależnie od poglądów politycznych jego istnienie kwestionowane nigdy nie było.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. W państwie prawa każdy organ władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej musi przestrzegać jej przepisów. Konstytucja określa działania każdej z władz, powierzając stanowienie prawa wyłącznie Sejmowi i Senatowi a ocenę, czy jest ono zgodne z Konstytucją władzy sądowniczej, której elementem jest Trybunał Konstytucyjny. Żadna z tych władz nie może zastępować drugiej. Tym samym Trybunał Konstytucyjny nie może pełnić pod pozorem stosowania wykładni prawa roli prawotwórczej, zastępując przy tym Sejm i Senat.

W sprawowaniu swojego urzędu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są niezawiśli i podlegają wyłącznie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jest oczywistym, iż każdy z sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma własny światopogląd oraz przekonania. Również oczywiste jest jednak, iż wydając orzeczenia, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni kierować się jedynie przepisami Konstytucji, nie zaś swoimi osobistymi przekonaniami, poglądami politycznymi czy opiniami własnego lub też innych środowisk.

Ogromna rola orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Państwa, sprawia, iż powinny być one przedmiotem nie tylko refleksji ze strony organów Państwa, ale także publicznej debaty. Mogą być również poddawane krytycznej ocenie opinii publicznej, jak działania i rozstrzygnięcia innych organów władzy.

Jednocześnie, niezależnie od istotnych różnic poglądów w niektórych sprawach, pragnę przekazać Panu Markowi Safjanowi, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, wyrazy szczerego szacunku i uznania, zarówno za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w działalność Trybunału, jak i w rzadką w naszym życiu publicznym umiejętność oddzielenia sporów merytorycznych od relacji personalnych.
Poleć znajomemu