Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 29 marca 2010

Lech Kaczyński złożył kondolencje prezydentowi Rosji

Prezydent Lech Kaczyński

Szanowny Panie Prezydencie,


W związku z tragicznymi zamachami terrorystycznymi, do których doszło w moskiewskim metrze, w imieniu wszystkich Polaków oraz własnym chciałbym złożyć na ręce Pana Prezydenta wyrazy najgłębszego współczucia. Równocześnie proszę o przekazanie rodzinom ofiar najszczerszych kondolencji i wyrazów żalu, zaś wszystkim poszkodowanym życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.


Potępiając z całą mocą akty barbarzyństwa, Polska pragnie przekazać Panu oraz Narodowi Rosyjskiemu wyrazy solidarności i poparcia dla działań zmierzających do wyeliminowania terroryzmu.
Tragiczne wydarzenia w Pańskim kraju potwierdzają konieczność współpracy w ramach szerokiej koalicji antyterrorystycznej dla dobra całej społeczności międzynarodowej.

 

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy głębokiego szacunku

 

 

Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu