Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 marca 2010

List prezydenta do przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych

Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego
Mediów Publicznych

 


Panie i Panowie!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych przybyłych na spotkanie do pałacu Prezydenckiego. Dzięki zaangażowaniu środowisk artystycznych i intelektualnych w ciągu kilku miesięcy od krakowskiego Kongresu Kultury Polskiej stworzony został projekt zupełnie nowej Ustawy o mediach publicznych. Pragnę wyrazić wysokie uznanie dla wszystkich osób, które swoimi wysiłkami przyczyniły się do powstania projektu. Ufam, że prowadzone przez Państwa szerokie konsultacje pozwolą wypracować ostateczną, optymalną formę tego dokumentu.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej w pełni zdaję sobie sprawę z doniosłej roli, jaką media publiczne odgrywają w procesie edukacyjnym, kształtowaniu świadomości społecznej oraz upowszechnianiu dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego. Pod tym względem nie do przecenienia jest znaczenie działalności, którą przyjęło się określać jako misyjną. Misyjną w znaczeniu produkowania i emitowania audycji wartościowych z punktu widzenia artystycznego i treściowego. Jestem przekonany, że wspieranie i promowanie twórczości polskich pisarzy, filmowców, muzyków i plastyków stanowi jeden z najżywotniejszych interesów państwa. Polska nie może zapominać o ludziach kultury, media publiczne zaś powinny stanowić ważne narzędzie kształtowania polityki kulturalnej. Cywilizacyjny rozwój należy do niezmiennych priorytetów polskiej racji stanu.

 

Ujawnione w ostatnim czasie niezwykle poważne kłopoty finansowe, z którymi borykają się media publiczne, pokazują, że kwestia stworzenia nowego systemu finansowania mediów stała się już dzisiaj problemem palącym. Życzę Państwu, życzę wszystkim Polakom, aby świadomość tego stanu rzeczy mocniej niż dotychczas zaczęła docierać do klasy rządzących. Życzę także przychylności i zrozumienia dla wartości sądów i opinii rodzimych twórców. W mojej osobie znajdą Państwo zawsze życzliwego promotora działań na rzecz polskiej kultury.
 

Poleć znajomemu