przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Archiwum Prezydenta RP

Siedziba Archiwum:
Warszawa, ul. Augustówka 4/6.
Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:
Kancelaria Prezydenta RP, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10.

Zasób archiwum stanowią materiały archiwalne z okresu działalności:

  • Kancelarii Rady Państwa z lat 1966-1989 (wcześniejsze materiały archiwalne, z wyjątkiem rejestrów odznaczeniowych, zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
  • Kancelarii Prezydenta RP - od roku 1989.

Warunkiem korzystania z materiałów archiwalnych, do celów urzędowych, naukowo - badawczych oraz dla środków masowego przekazu, jest uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Pisemny wniosek o udostępnienie powinien zawierać: temat i zakres przedmiotowy pracy lub cel wykorzystania, okres jakiego materiały dotyczą, przewidywany czas prowadzenia badań, nazwisko promotora w przypadku pracy naukowej lub dane podmiotu na którego rzecz praca jest realizowana. Zezwolenie jest ważne w ciągu 12 miesięcy od daty jego uzyskania. Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniach Archiwum - pod nadzorem pracownika. Korzystający z dokumentacji ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów na podstawie:

  • rozdz. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 29 maja 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. nr 296, poz. 1161).

 Udostępnianie materiału archiwalnego do publikacji odbywa się na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Kancelarią Prezydenta RP, po uiszczeniu opłat – zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. nr 196, poz. 1161).

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 24-05-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.