Menu rozwijane

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezydenta RP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Kancelarii Prezydenta RP, proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
  • faksem na nr: (48 22) 695-22-38;
  • pocztą na adres:
    Kancelaria Prezydenta RP
    ul. Wiejska 10
    00-902 Warszawa

W celu złożenia wniosku mogą Państwo skorzystać z załączonego poniżej formularza. Uprzejmie informujemy, że formularz ma charakter wyłącznie pomocniczy. Wymagania dotyczące treści i formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 27-10-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer