Menu rozwijane

Dostępność

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019, poz. 1696 z późń. zm.) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez Kancelarię Prezydenta RP minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy. Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowe informacje na temat dostępności cyfrowej i dostępności architektonicznej Kancelarii Prezydenta RP można znaleźć na stronie www.prezydent.pl w zakładce deklaracja dostępności cyfrowej: https://www.prezydent.pl/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej/

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 01-04-2021
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Glazer
Data ostatniej modyfikacji: 01-04-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer