Menu rozwijane

Majątek Kancelarii Prezydenta RP

Informacja o majątku Kancelarii Prezydenta RP oraz planach wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 08-06-2022
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer