Menu rozwijane

Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno Edukacyjny - Ciechocinek

Nazwa:

Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku

Funkcja użytkowa:

Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Opis (architektura, historia):

Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku zbudowany został w I połowie lat 30. XX wieku. Inspiracją do jego budowy był letni pobyt w uzdrowisku Prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Uczestniczył on wówczas w otwarciu kąpieliska termalno-solankowego w Parku Zdrowia. Miejscowe władze, na czele z Państwowym Zakładem Zdrojowym - licząc na dalsze wizyty dostojnego gościa - postanowiły wznieść w bezpośrednim sąsiedztwie parku sosnowego, u zbiegu dzisiejszych ulic Leśnej i Wojska Polskiego, niewielki dworek.

Prezydent Ignacy Mościcki najprawdopodobniej nie przyjechał już do Ciechocinka, dworek do końca lat 30. gościł jednak wysokich urzędników państwowych. W 1934 roku jedną noc spędził w nim Marszałek Józef Piłsudski. Po zakończeniu wojny dworek na powrót znalazł się w gestii Kancelarii Prezydenta, a następnie - Kancelarii Rady Państwa. W 1956 roku przekazany został uzdrowisku, które przeznaczyło go na siedzibę dla Ośrodka Badawczo-Naukowego Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wykorzystywany był jednak sporadycznie. W 1967 roku dworek został przejęty przez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy, a po zmianie podziału administracyjnego kraju w 1975 - przez Wojewódzką Radę Narodową we Włocławku. Pełnił funkcję domu gościnnego. Na początku lat 80-tych przekazany został władzom miasta Ciechocinka i zamieniony na przedszkole. W 2001 roku przedszkole przeniosło się do nowego budynku. W tym samym roku Rada Miasta Ciechocinka zwróciła się do Prezydenta RP z propozycją przywrócenia dworkowi historycznej roli. Staraniem Kancelarii Prezydenta RP w 2002 roku rozpoczęto gruntowne prace remontowe. Odrestaurowany Dworek Prezydenta RP został otwarty 2 maja 2003 roku. Pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego. Jest udostępniany do zwiedzania.

W Dworku znajduje się wystawa prezentująca historię urzędu i eksponaty związane z konstytucyjną działalnością głowy państwa. Wystawę uroczyście otworzyła w sierpniu 2013 roku Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Można zobaczyć przedmioty, dokumenty oraz fotografie z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego.

Świadczone usługi:

  • Obsługa wizyt państwowych
  • Organizowanie narad, spotkań i konferencji
  • Organizowanie wystaw i wydarzeń kulturalnych.

Zasady i zakres zwiedzania:

Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP jest bezpłatne i odbywa się po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu, tel. (054) 283 31 30.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 25-11-2013
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska