Menu rozwijane

Nazwa: Rezydencja Prezydenta RP Zamek – Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle

Funkcja użytkowa: Obiekt rezydencjonalno–konferencyjny

Opis (architektura, historia): Zamek Prezydenta RP w Wiśle zbudowany został w latach 1929–1930 w miejscu spalonego drewnianego zameczku myśliwskiego Habsburgów z początków XX wieku. Był darem ludu Śląskiego – powracającego po ponad 600 lat do Macierzy – dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. Zamek w Wiśle jest awangardowym dziełem polskiej myśli architektonicznej i artystycznej okresu XX–lecia międzywojennego. O jego unikalności świadczy nie tylko architektura, lecz również bezprecedensowy jak na tamten okres wystrój i wyposażenie wnętrz. Współpracownikami Adolfa Szyszko–Bohusza przy projektowaniu rezydencji byli Andrzej Pronaszko i Włodzimierz Padlewski. Zamkowe wnętrza zdobiły barwne polichromie oraz unikalne w swojej formie meble wykonane ze stali chromowej, drewna, skóry i pluszu, jak również – zaprojektowane indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń – żyrandole, lampy i kinkiety. Większość pierwotnego wyposażenia przetrwała do dnia dzisiejszego.

Prezydent Ignacy Mościcki po raz pierwszy odwiedził Zamek w Wiśle na przełomie stycznia i lutego 1931 roku. Do wybuchu wojny bywał w nim regularnie i chętnie, kilka razy do roku. Zapraszał do Wisły znakomitych gości, w Zamku przebywali m.in. książę Kentu i śpiewak operowy Jan Kiepura. Podczas nieobecności Prezydenta Zamek był udostępniany do zwiedzania, przychodziły tu wycieczki dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w regionie. W 1938 roku Zamek przeszedł remont w wyniku którego zaprojektowane przez Adolfa Szyszko–Bohusza płaskie dachy zostały zastąpione spadzistymi. W latach okupacji hitlerowskiej Zamek zamieniony został w ośrodek dla oficerów i urzędników III Rzeszy.

W 1945 roku Zamek na powrót stał się rezydencją głowy państwa polskiego. Gdy w 1952 roku konstytucja PRL zniosła urząd Prezydenta, przejęty został przez Urząd Rady Ministrów. Bywali w nim najwyżsi przedstawiciele władz, m.in. Józef Cyrankiewicz, Edward Ochab i Edward Gierek. W 1981 roku Zamek przekazany został górnikom z KWK im. XXX–lecia PRL (obecnie KWK „Pniówek” z Pawłowic Śląskich). Losem Zamku coraz bardziej interesowali się historycy sztuki i konserwatorzy zabytków. W 1994 roku całe założenie wpisane zostało do rejestru zabytków.
Starania o powrót Zamku pod opiekę Prezydenta RP rozpoczęte zostały już od początku lat 90–tych. Dzięki wsparciu ze strony lokalnych władz oraz przedstawicieli różnych środowisk, zaowocowały one sukcesem w 2002 roku. W wyniku przeprowadzonego kapitalnego remontu i konserwacji ocalony został unikatowy zabytek, dotychczas stosunkowo mało znany. Odtworzone zostały wszystkie wnętrza reprezentacyjne Zamku, łącznie z restauracją barwnych polichromii autorstwa Andrzeja Pronaszki i odnowieniem wszystkich zachowanych mebli i elementów oświetlenia. Jednocześnie Zamek poddany został modernizacji i przystosowany do współczesnych standardów rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Na Rezydencję Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy – składają się następujące obiekty:

Zamek – historyczna rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego,
drewniana zabytkowa kaplica z 1909 roku,
Zamek Dolny wraz z Gajówką.

Zamek – podobnie jak w okresie międzywojennym – został udostępniony do zwiedzania. W pieczołowicie odrestaurowanej kaplicy odbywają się msze, nabożeństwa i uroczystości religijne. W ogólnodostępnym Zamku Dolnym i Gajówce organizowane są konferencje i szkolenia. Turyści indywidualni mogą przez cały rok korzystać z bazy noclegowej oraz oferty gastronomicznej rezydencji.

Świadczone usługi:

  • Obsługa wizyt państwowych
  • Organizowanie narad, spotkań i konferencji
  • Obsługa hotelowa i recepcyjna
  • Organizowanie imprez rekreacyjnych

Zasady i zakres zwiedzania lub pobytu:

Zwiedzanie Rezydencji i Kaplicy jest bezpłatne, odbywa się w zorganizowanych grupach do 20 osób z przewodnikiem. Wnętrza zamku, Kaplicy oraz ekspozycje wystawowe można oglądać od środy do soboty w godzinach od 11.00 do 16.00. Organizacją zwiedzania Zamku i Kaplicy zajmuje się Recepcja Rezydencji, tel. (033) 854 65 00, fax (033) 854 65 01, e–mail: [email protected]

Korzystanie z bazy hotelowo rekreacyjnej Rezydencji jest odpłatne. Koszt wypoczynku zgodny z cennikiem obowiązującym w Rezydencji. Koszt organizacji narad, spotkań i konferencji podlega indywidualnym negocjacjom.

Rezerwacja pobytu w rezydencji:

Rezerwacja – Recepcja Rezydencji – tel. (033) 854 65 00, fax. (033) 854 65 01.

 

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 27-10-2021
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer