Menu rozwijane

Oświadczenie majątkowe Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Podstawą publikacji jest znowelizowany art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 03-07-2017
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 26-05-2022
Osoba modyfikująca: Katarzyna Glazer