| | |
A | A | A
Środa, 30 grudnia 2015

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia do życia publicznego symbolu Majestatu Rzeczypospolitej CHORĄGWI RZECZYPOSPOLITEJ

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało piszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami. Jednocześnie wskazano, że Kierownictwo Kancelarii zostało poinformowane o zgłaszanym postulacie. 
Poniedziałek, 14 grudnia 2015

Petycja w sprawie dokonania zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnoszący przedstawia propozycję zmiany art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Piątek, 11 grudnia 2015

Petycja wielokrotna

Petycje w sprawie prawa dzieci do obojga rodziców m.in. przekazane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. 
Wtorek, 8 grudnia 2015

Petycja w sprawie zmiany uregulowań prawnych dotyczących opieki nad dzieckiem w rodzinach rozbitych

Wnoszący został poinformowany, że zaprezentowane w korespondencji sugestie i propozycje oraz opinie zostały podane analizie oraz zostaną wykorzystane w ewentualnych dalszych pracach urzędu. 
Poniedziałek, 7 grudnia 2015

Petycje wielokrotne

W związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym do Kancelarii Prezydenta RP napływają listy, e-maile oraz petycje, których autorzy przedstawiają swoje opinie, zastrzeżenia oraz propozycje w tej sprawie. 
Poniedziałek, 7 grudnia 2015

Petycja dotycząca spraw organizacyjnych Kancelarii Prezydenta RP

Wnoszący petycję żąda uregulowania przez KPRP kwestii związanych z umieszczeniem godła oraz określenia polityki umieszczania i usuwania flag Unii Europejskiej. 
Środa, 25 listopada 2015

Petycja wielokrotna

W dniu 25 listopada 2015 roku w ramach działań Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Środa, 25 listopada 2015

Petycja ws. zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Petycja w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie art. 28 ust. 3a oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku uchwalenia ustawy abolicyjnej. 
1234  
Poleć znajomemu