Menu rozwijane

08 grudnia 2015

Wnoszący został poinformowany, że zaprezentowane w korespondencji sugestie i propozycje oraz opinie zostały podane analizie oraz zostaną wykorzystane w ewentualnych dalszych pracach urzędu.


Sprawa została przekazana także do wiadomości Biura do spraw Narodowej Rady Rozwoju.

Wnoszący petycję: Maciej Wojewódka

Wnoszący dołączył do petycji e-book swojego autorstwa: „Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska” (ISBN 978-83-939261-2-1),  który jest bezpłatnie dostępny w sieci pod linkiem.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 08-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 10-05-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz