Menu rozwijane

30 października 2015

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażoną w petycji propozycją uhonorowania członków Młodzieżowych Organizacji Niepodległościowych oraz organizatorów i uczestników Tajnego Nauczania przez ustanowienie narodowego dnia ich pamięci. Jednocześnie Biuro wskazało, że obecnie Kancelaria Prezydenta RP nie przewiduje prac nad założeniami do projektu ustawy w tym zakresie. Niemniej piszący został zapewniony, że zgłoszenie zostanie przedstawione członkom sekcji „Kultura, tożsamość narodowa i polityka historyczna”, działającej w ramach powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę Narodowej Rady Rozwoju.


Wnoszący petycję
: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-10-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 31-12-2015
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz