| | |
A | A | A
Wtorek, 6 października 2015

Petycja wielokrotna

Apel rodziców na wcześniejszych emeryturach, przyznawanych od 1990 roku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.


W odpowiedzi na apele piszących oraz wypełniając wyborcze zobowiązania Prezydenta Andrzeja Dudy, w ramach Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP w okresie od września do listopada 2015 r. odbyło się szereg spotkań z organizacjami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w których uczestniczyli także przedstawiciele rodziców przebywających na wcześniejszych emeryturach przyznawanych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem .


Uczestniczące w spotkaniu matki zasygnalizowały główne problemy swojego środowiska. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • konieczność wyrównania różnicy kwotowej świadczeń EWK, EDW (wcześniejszych emerytur) i rent do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (1200 – docelowo 1300zł.) – np. w postaci comiesięcznego dodatku do pobieranej emerytury lub renty;
  • pozostawienie rodzicowi nabytych uprawnień z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, bez względu na jego wiek;
  • ustanowienie grupy "O" przy orzekaniu renty osobie całkowicie niezdolnej do wykonywania pracy zawodowej i samodzielnej egzystencji;
  • traktowanie tej grupy rodziców na równi z rodzicami uprawnionymi do świadczeń z tytułu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
  • zwiększenie dostępności placówek dziennych takich jak np.: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych, które zakończyły edukację szkolną (w tym osób po 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym).

Ponieważ zasygnalizowane kwestie w przeważającej części wymagają rozwiązań ustawowych, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest organem powołanym m.in. do przygotowania projektów ustaw i rozporządzeń w tym zakresie, Minister Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wystąpienie z prośbą o rozpatrzenie zgłoszonych przez stronę społeczną uwag i postulatów przedstawionych podczas debat w Kancelarii Prezydenta RP.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 06-10-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2015
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz