Menu rozwijane

21.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego spostrzeżeniami i propozycjami.
20.10.2015
26 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (Dz. U. z 2015, poz. 1764).
16.10.2015
Apele o uwzględnienie w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kryterium 40 lat pracy, jako elementu umożliwiającego przejście na emeryturę.
16.10.2015
Apel o zawetowanie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.
13.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich udzieliło piszącemu odpowiedzi, w której wyjaśniło, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy procesie anonimizacji danych przestrzega norm wynikających z Konstytucji, jak i przepisów ustaw.
10.10.2015
26 października 2015 roku Prezydenta RP podpisał ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw , która m.in. uchyla art. 96-98 ustawy Prawo bankowe.
06.10.2015
Apele do Prezydenta RP w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
06.10.2015
Apel rodziców na wcześniejszych emeryturach, przyznawanych od 1990 roku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
02.10.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami oraz o ewentualnym wykorzystaniu ich w dalszych pracach urzędu.
29.09.2015
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami o wykorzystaniu ich w dalszych pracach urzędu.
28.09.2015
Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta przestawiono opinie i uwagi dotyczące zgłoszonej 28 września 2015 roku do podpisu prezydenta ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 26 października 2015 roku Prezydent RP podpisał ww. ustawę.
28.09.2015
Przedstawione problemy były omawiane podczas spotkań ministra Wojciecha Kolarskiego z organizacjami rolniczymi.
25.09.2015
1 października 2015 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich KPRP spotkali się z reprezentantami jednego z działających w Polsce związków sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich, którzy złożyli petycję podpisaną przez 70 osób.
25.09.2015
Petycję przekazano do Gabinetu Prezydenta oraz Biura Spraw Zagranicznych KPRP do wykorzystania w bieżących pracach urzędu
18.09.2015
Sprawa została przekazana do Biura Spraw Zagranicznych KPRP do wykorzystania w bieżących pracach urzędu.