| | |
A | A | A
Wtorek, 20 października 2015

Apel o niepodpisywanie przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk sejmowy nr 3843)

26 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (Dz. U. z 2015, poz. 1764). 
Piątek, 16 października 2015

Petycja wielokrotna

Apele o uwzględnienie w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kryterium 40 lat pracy, jako elementu umożliwiającego przejście na emeryturę. 
Piątek, 16 października 2015

Petycja wielokrotna

Apel o zawetowanie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. 
Wtorek, 13 października 2015

Petycja w sprawie zmiany stosowanych w KPRP zasad anonimizacji dokumentów zawierających informację publiczną

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich udzieliło piszącemu odpowiedzi, w której wyjaśniło, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy procesie anonimizacji danych przestrzega norm wynikających z Konstytucji, jak i przepisów ustaw. 
Sobota, 10 października 2015

Petycja w sprawie prawa bankowego, nadzoru państwa nad rynkiem finansowym

26 października 2015 roku Prezydenta RP podpisał ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw , która m.in. uchyla art. 96-98 ustawy Prawo bankowe. 
Wtorek, 6 października 2015

Petycja wielokrotna

Apel rodziców na wcześniejszych emeryturach, przyznawanych od 1990 roku z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. 
Wtorek, 6 października 2015

Petycja wielokrotna

Apele do Prezydenta RP w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
Piątek, 2 października 2015

Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad przeprowadzania ogólnopolskich referendów

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami oraz o ewentualnym wykorzystaniu ich w dalszych pracach urzędu. 
POPRZEDNIA 1234  
Poleć znajomemu