Menu rozwijane

30 października 2015

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszących o zapoznaniu się z wyrażonymi w petycji postulatami oraz poddaniu ich analizie, a także wskazało resorty – Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, również właściwe do ich rozpatrzenia.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-10-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-05-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz