Menu rozwijane

30 grudnia 2015

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało piszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi przez niego propozycjami. Jednocześnie wskazano, że Kierownictwo Kancelarii zostało poinformowane o zgłaszanym postulacie.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 30-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz