Menu rozwijane

28 października 2015

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego petycję, że nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.


Wnoszący petycję
: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-10-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2015
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz