Menu rozwijane

25 listopada 2015

Petycja w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w ustawie z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie art. 28 ust. 3a oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku uchwalenia ustawy abolicyjnej, dającej możliwość umorzenia zaległości przedsiębiorców względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawa została przekazana do Biura do spraw Narodowej Rady Rozwoju, które udzieliło wnoszącemu odpowiedzi. Piszący został poinformowany, że problematyka kosztów działalności gospodarczej mieści się w zakresie zainteresowania sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” Narodowej Rady Rozwoju. Dotychczas poruszone w wystąpieniu kwestie nie były rozpatrywane przez Radę, być może w przyszłości Rada zajmie się całościowo problemem oskładkowania przedsiębiorców. Jednocześnie wskazano, że przedmiot postulowanej regulacji znajduje się przede wszystkim w gestii odpowiedniego resortu rządowego, tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto w części dotyczącej sprawy indywidualnej list przekazano do rozpatrzenia Biuru Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-11-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz