Menu rozwijane

09 listopada 2015

Postulat zmiany Konstytucji w zakresie rozdzielenia organów władzy ustawodawczej od poddanych jej kontroli organów władzy wykonawczej, tj. wprowadzenia zakazu łączenia mandatu posła z funkcją Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów, ministra.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami oraz poddaniu ich analizie.

Wnoszący petycję: Rafał Wójcikowski – Poseł na Sejm RP

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 09-11-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz