Menu rozwijane

25 listopada 2015

W dniu 25 listopada 2015 roku w ramach działań Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wynagradzanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Podczas wizyty delegaci przedłożyli petycje, w których opisali trudna sytuację materialną oraz problemy płacowe pracowników wojska.

Pan Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawach sygnalizowanych podczas spotkania oraz opisanych w złożonych petycjach zwrócił się do Pana Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej i Pani Agnieszki Lenartowicz-Łysik, przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Dialogu Społecznego.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-11-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 22-01-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz