Menu rozwijane

11 grudnia 2015

Petycje w sprawie prawa dzieci do obojga rodziców m.in. przekazane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Ostatecznie do Kancelarii Prezydenta wpłynęło 11 petycji w tej sprawie.

Wnoszący zostali poinformowani, że m.in. prezentowana w petycji koncepcja ustalania opieki naprzemiennej nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców znana jest Kancelarii Prezydenta RP. M.in. w tej sprawie, 1 września 2015 roku w Pałacu Prezydenckim pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia DzielnyTata.pl. Uczestnicy spotkania, zostali powiadomieni, że Biuro będzie prowadziło monitoring zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Jednocześnie w przypadku dalszych zastrzeżeń podnoszonych przez zainteresowane środowiska ewentualnie zostaną podjęte kolejne rozmowy.

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do tego resortu również wpłynęły petycje wielokrotne nazwane - Prawo dzieci do obojga rodziców. Z uwagi, iż poruszone w petycji kwestie są w polu zainteresowania Ministerstwa, Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało ww. resort o składanych do Prezydenta RP w tej samej sprawie petycjach oraz zwróciło się z prośbą o poinformowanie Kancelarii Prezydenta RP o podjętych przez Ministerstwo działaniach i zajętym stanowisku.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 11-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-04-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz