Menu rozwijane

07 grudnia 2015

W związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym do Kancelarii Prezydenta RP napływają listy, e-maile oraz petycje, których autorzy przedstawiają swoje opinie, zastrzeżenia oraz propozycje w tej sprawie.

Cała napływająca korespondencja jest na bieżąco poddawana analizie.

Jednocześnie należy wskazać, że w sprawie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego wypowiada się zarówno osobiście Pan Prezydent Andrzej Duda, jak i upoważnieni przez Pana Prezydenta przedstawiciele Kancelarii.

Informacje o stanowisku Prezydenta RP w tej sprawie przedstawiane są w oficjalnych komunikatach Kancelarii Prezydenta RP publikowanych na stronie internetowej prezydenta www.prezydent.pl.

Wnoszący petycję: dr Dawid Bunikowski. Pozostali wnoszący nie wyrazili zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 07-12-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-08-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska