Menu rozwijane

18 listopada 2015

Postulaty zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie obniżenie składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami.

Jednocześnie piszący został poinformowany, że problematyka kosztów działalności gospodarczej mieści się w zakresie zainteresowań sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” Narodowej Rady Rozwoju, która jest gremium doradczym Prezydenta RP. Dlatego sprawa została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru ds. Narodowej Rady Rozwoju.

Ponadto wskazano, że przedmiot regulacji znajduje się przede wszystkim w gestii odpowiedzialnego resortu rządowego, tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 18-11-2015
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 08-02-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz