Menu rozwijane

27.12.2016
Apel o zawetowanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
23.12.2016
Petycja zawierająca apel do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw oświatowych. Petycjia została przekazana do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru Prawa i Ustroju KPRP.
23.12.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o przekazaniu petycji do Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP.
19.12.2016
Petycja została przekazana do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.
15.12.2016
W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP od 15 grudnia 2016 roku zaczęły napływać jednobrzmiące petycje w sprawie stworzenia korytarzy humanitarnych umożliwiających ewakuację ludności z objętej wojną domową Syrii.
23.11.2016
Przedstawiciele organizacji związkowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przekazali petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o zainteresowanie się sytuacją górnictwa i zakładów zaplecza górniczego w Zabrzu.
22.11.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało nadawcę o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami, które zgodnie z kompetencjami zostały przekazane do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.
19.11.2016
Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP o zawetowanie rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe.
16.11.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji postulatami.
10.11.2016
Do KPRP wpłynęło kilka e-maili i listów władz samorządowych, a także petycja od mieszkańców gminy Suszec oraz przedstawicieli pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w sprawie przekazania kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
31.10.2016
Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że: „(…) poniesienie kwoty wolnej do 6,6 tys. zł, to pierwszy krok do pełnej realizacji obietnicy złożonej w wyborach”.
31.10.2016
Wnioskujący zauważa, że ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o KAS nie zawiera przepisu gwarantującego funkcjonariuszom celnym posiadającym stopień oficerski nadany im przez Prezydenta RP zachowania dotychczasowego statusu.
31.10.2016
Piszący uważają, że uregulowania prawne uchwalone 21 października br. przez Sejm RP , wnoszące zmiany w Prawie lotniczym spowodują, że 2000 wyspecjalizowanych pracowników ochrony bezpieczeństwa na lotniskach straci pracę w Polsce.
24.10.2016
Wnoszący petycje uważają, że ustawa z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych została uchwalona w sprzeczności z zasadą przyzwoitej legislacji, wywodzonej z treści art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
12.10.2016
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało wnoszącego o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami.