Menu rozwijane

19 listopada 2016

19 listopada 2016 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich spotkali się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami organizatorów Ogólnopolskiej Manifestacji „Nie dla chaosu w szkole”, która tego dnia przeszła ulicami Warszawy.

Uczestnicy spotkania przekazali petycję, w której żądają wstrzymania przygotowanej przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską reformy oświaty oraz apelują o rozpoczęcie dyskusji nad strukturą szkolną. Wnoszący zwracają się do Prezydenta RP o zawetowanie rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe.

O przebiegu spotkania i wysuwanych postulatach oraz oczekiwaniach środowisk, których reprezentanci przybyli do Kancelarii, zostało powiadomione Kierownictwo Kancelarii.

14 listopada 2016 roku projekty ww. ustaw wpłynęły do Sejmu RP (zostały zarejestrowane pod nr druku 1030 i 1031).  Informacje o procesie legislacyjnym dostępne są na portalu internetowym Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp .

Do Kancelarii Prezydenta RP za pośrednictwem poczty wpłynęły także listy podpisów, osób popierających postulaty manifestujących.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 19-11-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak