Menu rozwijane

27 grudnia 2016

Apel o zawetowanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich przekazało petycję do wiadomości i stosownego wykorzystania Biuru Prawa i Ustroju.

28 grudnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 27-12-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Beata Zubowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-02-2018
Osoba modyfikująca: Beata Zubowicz