| | |
A | A | A
Czwartek, 28 stycznia 2016

Petycja w sprawie zmiany zasad korzystania ze zdjęć publikowanych na stronie internetowej www.prezydent.pl

Wnoszący został poinformowany, że udostępnianie i wykorzystywanie zdjęć Kancelarii Prezydenta RP odbywa się według zasad wskazanych na stronie internetowej www.prezydent.pl - podstrona Prawa autorskie.

 

Ponadto wskazano, że Kancelaria Prezydenta RP – wychodząc naprzeciw prośbom o uzyskanie zgody na wykorzystywanie zdjęć w szerszym zakresie, niż zostało to wskazane na stronie prezydent.pl – może na indywidualną prośbę udzielić zainteresowanemu licencji niewyłącznej, obejmującej także wykonywanie autorskich praw zależnych na polu eksploatacji – kadrowanie zdjęć. W tym celu konieczne jest zawarcie stosownej umowy licencyjnej, określającej zakres prawa do korzystania, ze wskazaniem, których zdjęć będzie ona dotyczyć, gdyż jedynymi dopuszczalnymi formami dysponowania prawami autorskimi (art. 41 ww. ustawy) jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowa licencyjna (na korzystanie).


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 28-01-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 30-05-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz