| | |
A | A | A
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Petycja w sprawie regulacji dla turbin wiatrowych

Wnoszący apelują o wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących zasad lokalizacji energetyki wiatrowej w bezpiecznych odległościach od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody i form ochrony kulturowej. Chcieliby, aby nowe przepisy miały zastosowanie zarówno do turbin wiatrowych już wybudowanych, jak i planowanych. Uważają, że minimalna odległość turbin od siedlisk ludzkich i form ochrony przyrody powinna wynosić 3 km.


20 maja br. Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 9 czerwca Senat RP przyjął ustawę bez poprawek i przekazał ją do podpisu Prezydenta RP. Termin podpisania ustawy mija 1 lipca br.


Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich poinformowało nadawcę o zapoznaniu się z wyrażanymi w petycji propozycjami. Jednocześnie wskazano, że Kierownictwo Kancelarii zostało poinformowane o zgłaszanych postulatach.


Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
 

 

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 11-04-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Łukaszewicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-06-2016
Osoba modyfikująca: Paweł Łukaszewicz