| | |
A | A | A
Środa, 25 maja 2016

Petycja „Obywatele w obronie Konstytucji”

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała do Kancelarii Prezydenta RP kopię petycji Partii Nowoczesna Ryszarda Petru adresowaną do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło „Obywatele w obronie Konstytucji”, z uwagi na fakt, że zawierała również apel skierowany do Prezydenta RP.

 

Autorzy petycji oczekują przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. O przedstawionym w petycji żądaniu powiadomione zostało Kierownictwo Kancelarii.


Jest to kolejna petycja dotycząca sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, zawierająca opinie, zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązania istniejącej sytuacji.  Napływająca w tej sprawie korespondencja, nadsyłana zarówno przez osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy społeczne, jest na bieżąco poddawana analizie. Jednocześnie należy wskazać, że w sprawach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, w tym przyjęcia ślubowania od trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, wypowiadał się zarówno osobiście Pan Prezydent Andrzej Duda, jak i upoważnieni przez Niego przedstawiciele Kancelarii.


Informacje o stanowisku Prezydenta RP w tej sprawie przedstawiane są w oficjalnych komunikatach Kancelarii Prezydenta RP publikowanych na stronie internetowej www.prezydent.pl.


Wnoszący petycję: Ryszard Petru, Przewodniczący Partii Nowoczesna Ryszarda Petru.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 25-05-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 08-08-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak