| | |
A | A | A
Środa, 2 marca 2016

Petycja w sprawie powołania Rady do spraw Ochrony Zwierząt przy Prezydencie RP

W ramach prac Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich, 13 maja 2016 roku odbyło się spotkanie z autorami petycji. Wnoszący przedstawili koncepcję powołania Rady do spraw Ochrony Zwierząt przy Prezydencie RP. Jak poinformowali, chcieliby aby Rada była ciałem interdyscyplinarnym skupiającym przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt, prawników specjalizujących się w zakresie praw zwierząt, weterynarzy oraz etyków.

 

Zadaniem Rady miałoby być diagnozowanie kluczowych problemów w dziedzinie ochrony zwierząt oraz współpraca z właściwymi merytorycznie instytucjami w celu poprawy dobrostanu zwierząt, zapobiegania bezdomności wśród zwierząt, m.in. przez inicjowanie projektów ustaw regulujących te kwestie. Ponadto wnoszący chcieliby, aby Rada podejmowała działania edukacyjne, podnoszące świadomość i wrażliwość społeczeństwa na los zwierząt. Jak podkreślili - zmiana postawy ludzi i instytucji wobec zwierząt, jest bowiem kluczowym elementem, bez którego nie uda się wyeliminować występujących patologii w zakresie opieki nad zwierzętami, jak i przestępstw popełnionych wobec nich.

Obecni na spotkaniu zostali zapewnieni, że przedstawione postulaty zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracach urzędu.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 02-03-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Pawlak
Data ostatniej modyfikacji: 10-08-2016
Osoba modyfikująca: Katarzyna Pawlak